Försenat, skadat eller förlorat bagage

Vi gör vårt bästa för att transportera ditt bagage säkert och skadefritt när du flyger med oss. Ibland händer det ändå att bagage försenas eller skadas.

Försenat bagage

Om ditt bagage skulle komma på avvägar under flygresan ska en så kallad PIR-rapport (Property Irregularity Report) omedelbart göras på flygplatsen efter landning. Kontakta vår representant på flygplatsen för information om hur du går tillväga.

Det är flygplatsen som söker efter bagaget och de kommer att kontakta dig så fort väskan hittats. Identifieringen av ditt bagage underlättas avsevärt om du som passagerare har försett det incheckade bagaget med en namn- och adresslapp. För frågor om sökandet måste du kontakta flygplatsen direkt.

Det är viktigt att du behåller rapporten i original då detta är en värdehandling och är en förutsättning för eventuell ersättning. Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1 288 SDR (ungefärligt belopp i den lokala valutan). Reklamation ska skriftligen göras inom 21 dagar från den dagen då du fick din väska. Mer information hittar du i Montrealkonventionen nedan:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):SV:HTML

Tänk även på att spara eventuella kvitton på nödvändiga och skäliga inköp under den period ni varit utan ert bagage.

Förlorat bagage

En väska som är på avvägar söks i ett internationellt datasystem av den så kallade handling-agenten, alltså vår lokala samarbetspartner med ansvar för bagagehanteringen på den aktuella flygplatsen. Så fort en väska upphittas, som överensstämmer med den väska som saknas, blir det en träff i systemet. Handling-agenten kontaktar dig så snabbt som möjligt för leverans av väskan. För uppdatering i sökandet ber vi dig kontakta handling-agenten direkt. Om bagaget inte kommit inom 21 dagar efter den dag då det skulle ha anlänt är vi som flygbolag ersättningsskyldiga. En reklamation på en förkommen väska mailas till tuiflyclaims@tui.se.

Skadat bagage & PIR-rapport

Om ditt bagage skadats under flygresan ska en skaderapport (PIR-Property Irregularity Report) alltid i första hand göras på flygplatsen vid ankomst. Har du mot all förmodan inte gjort detta har du möjlighet att skriftligen anmäla skadan inom 7 dagar från den dag då du fick ditt bagage, kontakta oss omgående på tuiflyclaims@tui.se. Har 7 dagar passerat upprättas inte en PIR-rapport enligt Montrealkonventionen.
Då bagaget skadats måste en professionell fackhandel/butik göra en bedömning av skadan. Rör det sig till exempel om en väska vänder ni er till en butik som säljer väskor.
En skada måste åtgärdas inom 3 månader efter skadetillfället för att accepteras av TUI fly.
Vad gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan. Man har ett eget ansvar att packa sitt handbagage korrekt så det inte skadar ens eget eller andras handbagage.

Stöld ur bagage

Stöld ur bagage ska anmälas till flygbolaget inom 7 dagar från det datum du fick väskan. Polisrapport ska alltid upprättas över de stulna tillhörigheterna. Vi ersätter inte för det man inte får packa i sitt incheckade bagage.