Förseningar

På TUI fly gör vi vårt bästa för att våra resenärer ska komma till och från sin semester på utsatt tid. Ibland uppstår ändå situationer som medför att flyget blir försenat. Det kan röra sig om väderförhållanden, trängsel i luftrummet och tekniska problem. I dessa fall gör vi, tillsammans med researrangören, allt vi kan för att minimera förseningen och hålla våra resenärer informerade.

När förseningen förväntas dra ut på tiden har du som passagerare rätt till assistans i förhållande till väntetiden och förutsatt att detta inte orsakar ytterligare försening av resan. Assistans innefattar mat/enklare förtäring och dryck (ej alkohol).

Vid en längre försening har du rätt till två telefonsamtal eller mail beroende av lokal tillgång. I de flesta fall ersätts detta i efterhand mot uppvisande av faktiskt kostnad.

Beroende på tid på dygnet och förseningens omfattning erbjuds du som resenär om möjligt hotellrum i de fall du inte har möjlighet att ta dig hem för att sova. Finns möjlighet att sova hemma ersätter vi transport till hemmet med milersättning eller för billigast möjliga färdmedel. I de fall hotellrummet bekostas av passageraren själv ersätts det i efterhand så länge kostnaden är rimlig. Kostnad för transport hem ersätts med milersättning alternativt för billigast möjliga färdmedel.

Enligt de EU-regler som finns har resenärer rätt till viss ersättning och service vid bland annat kraftiga förseningar och inställda flyg. Läs mer i länken här EG 261/2004

Vid förseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid passagerares förseningar är begränsat till 4 694 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta).

Observera att det finns tillfällen då reglerna inte är tillämpliga. Exempelvis utgår inte någon ersättning vid förseningar som orsakats av något som anses ligga utom flygbolagets kontroll.

Utlägg/extrakostnader efter landning

Vid en längre försening kan du som passagerare vara berättigad till ersättning av extrakostnader. Extrakostnader ersätts enligt kvittounderlag. Vi ber er fylla i vårt reklamationsformulär här och bifoga era kvitton.

Förseningsintyg

Om du är i behov av ett förseningsintyg efter din resa, klicka länken nedan. Förseningsintyget finns att hämta inom 10 dagar efter hemkomst.

Länk till förseningsintyg

Förseningsintyget finns tillgängligt i tre månader efter flygdatum. Observera att vi endast skapar förseningsintyg per automatik när förseningen överstiger 3 timmar.