Förseningar

På TUI fly gör vi vårt bästa för att våra resenärer ska komma till och från sin semester på utsatt tid. Ibland uppstår ändå situationer som medför att flyget blir försenat. Det kan röra sig om väderförhållanden, trängsel i luftrummet och tekniska problem. I dessa fall gör vi, tillsammans med researrangören, allt vi kan för att minimera förseningen och hålla våra resenärer informerade.

Om du bokar anslutningstransport (till exempel inrikesflyg, tåg eller buss) ska det vara minst 4 timmar mellan byte av anslutning och flygning. Under vintertid och om du reser under storhelger bör du ha i åtanke att det kan behövas större marginal och vi rekommenderar dig att ha mer marginal än 4 timmar. Vi rekommenderar att ni köper ombokningsbara biljetter så att du kan boka om din biljett vid en eventuell flygförsening. Vi rekommenderar även att övriga arrangemang är av- och ombokningsbara.

Enligt de EU-regler som finns har resenärer rätt till viss ersättning och service vid bland annat kraftiga förseningar och inställda flyg. Läs mer här EG 261/2004
Vid förseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid passagerares förseningar är begränsat till 4 694 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta).

Avser du ansöka om kompensation i enlighet med EU förordningen 261? Vi vill i sådana fall rekommendera dig att alltid ansöka om kompensationen direkt hos oss för snabbare handläggning. Du undgår därmed även att betala en avgift av kompensationen till en tredje part.

Observera att det finns tillfällen då reglerna inte är tillämpliga. Exempelvis utgår inte någon ersättning vid förseningar som orsakats av något som anses ligga utom flygbolagets kontroll.

Om du är i behov av ett förseningsintyg efter din resa, klicka länken nedan. Förseningsintyget finns att hämta 10 dagar efter hemkomst. Här fyller du i vilket flygnummer och datum som förseningen gäller. Denna information hittar du på din biljett.

Länk till förseningsintyg

Förseningsintyget finns tillgängligt i tre månader efter flygdatum. Observera att vi endast skapar förseningsintyg per automatik när förseningen överstiger 3 timmar.