Betalning ombord

Vi uppmuntrar alla våra gäster att betala med kort eller sätta upp inköpen på faktura, eftersom vi kan ge allra snabbast service då.

TUI fly accepterar:

  • Alla de vanligaste betal- och kreditkorten (dock ej elektronkort)
  • Alla nordiska valutor (SEK, NOK, DKK och Euro)
  • US dollar och thailändska bath (dock ej mynt)

Vi har begränsat med växel ombord om du väljer att betala kontant ombord