Medicinsk utrustning

Mediciner

Med ombord finns alltid enklare utrustning såsom plåster, näsdroppar och huvudvärkstabletter. Är du i behov av någon specifik medicin är det viktigt att alltid ha den lättillgänglig i ditt handbagage.

På alla flygningar finns mer avancerad sjukvårdsutrustning tillgänglig, men den får endast användas i akuta situationer och av legitimerad sjukvårdspersonal. Även defibrillatorer finns ombord.

Syrgas

Medicinsk syrgas finns endast tillgängligt för akuta sjukdomsfall ombord. Har du behov av syrgas under flygningen måste du själv ta med denna.

Antal medhavda syrgasflaskor är begränsat till max fyra stycken per flygning. Vi ber dig därför att skicka in kompletterande information till oss om du avser att ta med syrgasbehållare, dock allra senast 48 timmar innan avresan, via vår Formulär för särskilda behov på flygresan.

Observera: Ett läkarintyg som bekräftar att du är tillräckligt frisk för att flyga och att den syrgas du har med är tillräcklig måste tas med och visas upp vid incheckningen både vid ut- och hemresa.

Hälsotillstånd

Alla resenärer ska uppfylla vissa allmänna hälsokriterier. Att flyga kan orsaka stress för kroppen. Är du (eller har nyligen varit) under medicinsk behandling rekommenderar vi dig att kontakta din läkare för att höra om lämpligheten att flyga och för att få ett eventuellt läkarintyg som godkänner din flygresa.

Sjukdom

Du som bär på en smittsam sjukdom som till exempel vattkoppor, röda hund, mässling, påssjuka eller liknande bör avboka din resa eftersom du kan komma att avvisas vid avgång för det fall att symptomen är synlig. Diagnoser som liknande kan utgöra ett direkt hot mot andra passagerares hälsa och säkerhet. Det är därför extra viktigt att du ser om ditt avbeställningsskydd vid köp av din resa.

Flyga med gips

De flesta kan resa med ett gips. Problem som kan uppstå är svullnad under gipset. Det kan orsaka smärta och påverka läkningsprocessen. Av denna anledning bör inte personer som haft gipset i mindre än 48 timmar flyga. Om du ändå behöver flyga och haft gipset i mindre än 48 timmar måste gipset delas för att du skall kunna genomföra en flygning.
För flygningar över sex timmar krävs ett läkarintyg "fit to fly" för att få flyga med en gipsad kroppsdel.
Om en passagerare vid incheckningen eller vid ombordstigning på flygplanet bedöms som för sjuk för att flyga, kan kaptenen neka resenären att följa med på flygningen.