LASTRUM: I flygplanets "mage" ligger lastrummet. På 737-800 finns två stycken och där fraktas resväskor som checkas in samt annat bagage. Hur många kilo som får lastas och var är noggrannt uträknat. Allt som fraktas i lastrummet fixeras med hjälp av grova nät för att det inte ska komma i rörelse.
KABINPERSONAL: Ombord på TUIfly Nordics Boeing 737-800 arbetar fyra-fem personer i kabinen. Inför varje flygning får varje person en dörr att ansvara för, en del i kabinen att arbeta i och arbetsuppgifter att utföra under flygningen.
LIVVÄSTAR:
Under varje säte finns en livväst. Genom att dra i ett snöre på västen aktiveras en kolsyrepatron som blåser upp västen snabbt. Västarna kontrolleras med jämna mellanrum och är märkt med ett bäst-före-datum.
NÖDUTGÅNGAR: en Boeing 738-800 har åtta nödutgångar - två över vardera vingen samt en fram och en bak. Om ett flygplan måste utrymmas är det viktigt att det går fort. Besättningarna tränas därför noggrannt i nödutrymningsprocedurer och repetitionsövar varje år. Före start demonstrerar besättningen de säkerhetsföreskrifter som råder ombord. En bra idé är då att vara uppmärksam på det som sägs och lägga märke till var närmaste utgång finns.
RUTSCHBANOR: Samtliga nödutgångar - utom de över vingarna - är utrustade med rutschbanor för att man snabbt ska kunna utrymma flygplanet vid ett nödläge. När dörrarna stängs försätts rutschbanorna i beredskapsläge. Rutschbanorna blåses upp automatiskt på några sekunder med hjälp av komprimerad kvävgas. Trycket i kvävgasbehållaren kontrolleras före varje flygning.
SJUKVÅRDSUTRUSTNING: Samtliga flygplan har nödutrustning ombord. Kabinpersonalen tränas varje år i första hjälpen och vet hur man ger hjärtmassage, lindrar chock, blödningar och astmatiska anfall. De har även möjlighet att ge syrgas. Lyckligtvis inträffar sällan allvarligare sjukdomstillstånd ombord. Som regel landar man med svårt sjuka passagerare för att de snarast ska få läkarvård.
SYRGAS: Bakom luckorna över varje säte finns en syrgasmask. Luckorna öppnas automatiskt om kabintrycket hastigt sjunker. De kan också öppnas via en knapp i cockpit. Syrgasen varar i 12 minuter. Det räcker för att piloterna ska få ner planet på 3000 meters höjd, där det finns tillräckligt med syre i luften. Ombord finns även bärbara syrgasflaskor som används vid sjukdomsfall.
TEKNISKT UNDERHÅLL: Före varje flygning kontrolleras flygplanet. Här nedan kan du se med vilka intervaller de så kallade "checkarna" görs. När man gör C- och D-checkar, skruvas planet så gott som isär och varje skruv kontrolleras noggrannt.
TURBULENS: I vardagsmun "luftgropar". Det är luft som rör sig uppåt och nedåt. Planet kan skaka och hoppa, men det är helt ofarligt. Som regel bör man återvända till sin plats och spänna fast säkerhetsbältet, för att undvika att tappa balansen. Piloterna har goda kunskaper om var turbulens finns eller kan uppstå och undviker i möjligaste mån dessa områden.
VIKT OCH BALANS: Att endast tillåten vikt lastas på rätt ställen är av högsta betydelse. Allt som finns ombord anges i vikt, inklusive passagerare och besättning, som anges i schablonvikter. Som kuriosa kan nämnas att charterbolagen idag arbetar med schablonvikter på män (83 kg), kvinnor (69 kg), barn 2-12 år (35 kg) och spädbarn 0-2 år (10 kg). Samtlig utrustning som lastas ombord får ha en maxvikt. Med hjälp av dessa siffror och med hänsyn till flygväg, väder och vind räknar piloterna ut fart, startsträcka, bränsleförbrukning, alternativflygplatser mm.
ÅSKMOLN: Åskmoln kan innehålla starka upp- och nedåtvindar. De är mycket lätta att upptäcka på väderradarn och man flyger alltid runt eller över dem. Flygplan tål däremot blixtnedslag utan att flygegenskaperna påverkas.