Kontakt

Är du missnöjd med något eller vill du komma i kontakt med oss?

Är du missnöjd med något eller vill du komma i kontakt med oss?

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter för att kunna åtgärda eventuella brister. Vi medverkar alltid till tvistlösningar.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi er noggrant läsa igenom nedan information.

Synpunkter/reklamation görs skriftligen till vår mailadress och måste innehålla minst:

• Bokningsnummer
• Fullständig biljett
• Flygsträcka, datum och flightnummer som avses i reklamationen
• Beskrivelse, i punktform, om händelsen
• Specificerat vilken typ av ersättning som yrkas
• Kontonummer i de fall eventuell utbetalning önskas till konto. I annat fall utbetalas ersättning ut per post-AVI.

Vänligen se till så ärendet är komplett enligt ovan innan ni kontaktar oss. Ni mailar sedan tuiflyclaims@tui.se. Du får inom kort bekräftelse på mottagen reklamation samt meddelande om beräknad handläggningstid.

Viktigt - Fullständig reklamation bör göras snarast
Då varje enskild incident bedöms och utreds utifrån faktiska omständigheter är det nödvändigt att resenären påtalar skadan inom rimlig tid efter händelsen. För att möjliggöra en korrekt utredning som involverar såväl direkta partners samt externa informationslämnare till flygbolaget bör en fullständig reklamation vara oss tillhanda inom två månader efter hemkomst.